<<<<<<< Öresunds dansförening

Styrelse, kursledare, tävlingsdansare & funktionärer 2019

Styrelse


AnsvarsområdeHåkan Raflund (ordf.)

EXTERNA KONTAKTER
Ansvar för kontakter med myndigheter, intresseorganisationer, föreningar, massmedia etc.
Ansvarig: Ordförande
Kontakt: ordforande@odf.nu
HEMSIDA
Ansvar för uppdatering och utveckling av föreningens hemsida
Ansvarig: Håkan Raflund
Kontakt: raflund@hotmail.com
KOMMUNIKATION
Ansvar för kommunikation med medlemmar och allmänhet
Ansvariga: Ordförande
Kontakt: ordforande@odf.nu

KURSER
Ansvar för planering av föreningens kursutbud
Ansvariga: Håkan Raflund / Stefan Fagerström
Kontakt: ordforande@odf.nu eller stefan.fagerstrom@telia.com
ORDFÖRANDE
Ansvar för att leda styrelsens arbete
Ansvarig: Håkan Raflund
Kontakt: ordforande@odf.nu

AnsvarsområdeStefan Fagerström (vice ordf.)

KURSLEDARE
Ansvar för styrelsens kontakter med ÖDF:s interna kursledare
Ansvarig: Stefan Fagerström
Kontakt: stefan.fagerstrom@telia.com
KURSER
Definition: Ansvar för planering av föreningens kursutbud
Ansvarig: Håkan Raflund / Stefan Fagerström
Kontakt: ordforande@odf.nu eller stefan.fagerstrom@telia.com

LOKAL (111:AN)
Ansvar för föreningens lokal
Ansvariga: Stefan Fagerström / Håkan Stanley
Kontakt: stefan.fagerstrom@telia.com eller hakan.stanley@telia.com
TEDANSER
Ansvar för socialdans på dagtid, vardagar
Ansvarig: Stefan Fagerström
Kontakt: stefan.fagerstrom@telia.com

AnsvarsområdeEvert Lindén (kassör)

EKONOMI
Ansvar för föreningens ekonomiarbete
Ansvarig: Evert Lindén
Kontakt: kassor@odf.nu

AnsvarsområdeLene Vinterbladh (sekreterare)

MÖTESADMINISTRATION
Ansvar för administration i samband med styrelse- och årsmöte
Ansvarig: Lene Vinterbladh
Kontakt: lene.vinterbladh@gmail.com
HLR-UTRUSTNING
Ansvar för föreningens HLR-utrustning
Ansvarig: Lene Vinterbladh
Kontakt: lene.vinterbladh@gmail.com

AnsvarsområdeMats Meijer (ledamot)

CAFÉ
Ansvar för att upprätthålla och utveckla ÖDF:s café
Ansvarig: Mats Meijer
Kontakt: mats.meijer@live.se
DANS PÅ STRANDEN
Ansvar för att planera och genomföra Dans på stranden
Ansvarig: Mats Meijer
Kontakt: dps.group@outlook.com
LJUDTEKNIK
Ansvar för föreningens ljudtekniska utrustning
Ansvarig: Mats Meijer
Kontakt: mats.meijer@live.se
SOCIALDANSER
Ansvar för planering och genomförande av torsdagsdanser, dansglädjetävlingar och övriga socialdanser
Ansvarig: Mats Meijer / Eva Oldhammer
Kontakt: mats.meijer@live.se eller e.oldhammer@gmail.com

AnsvarsområdeHåkan Stanley (ledamot)

INTERNUTBILDNING
Ansvar för utbildning av föreningens funktionärer
Ansvarig: Håkan Stanley
Kontakt: hakan.stanley@telia.com
LOKAL (111:AN)
Ansvar för föreningens lokal
Ansvariga: Stefan Fagerström / Håkan Stanley
Kontakt: stefan.fagerstrom@telia.com eller hakan.stanley@telia.com
TÄVLINGSVERKSAMHET
Ansvar för styrelsens kontakter med tävlingssektionen (TS)
Ansvarig: Håkan Stanley
Kontakt: hakan.stanley@telia.com

AnsvarsområdeJohan Sörensen (ledamot)

GDPR
Ansvar för att föreningen följer dataskyddsförordningen (GDPR-direktivet) och kompletterande svensk lagstiftning.
Ansvarig: Johan Sörensen
Kontakt: johan_sorensen@hotmail.com
IT
Ansvar för föreningens IT-utrustning
Ansvarig: Johan Sörensen
Kontakt: johan_sorensen@hotmail.com
PROFILPRODUKTER
Ansvar för uppföljning och vidareutveckling av föreningens utbud och kanal(er) för profilprodukter.
Ansvarig: Johan Sörensen
Kontakt: johan_sorensen@hotmail.com

AnsvarsområdeEva Oldhammer (ledamot)

FESTER
Ansvar för styrelsens kontakter med festkommittén
Ansvarig: Eva Oldhammer
Kontakt: e.oldhammer@gmail.com
KURSADMINISTRATION
Ansvar för hantering av anmälningar, antagning och avbokning till föreningens kurser, fester, evenemang etc.
Ansvarig: Susanne Lundborg / Eva Oldhammer
Kontakt: kursanmalan@odf.nu
SOCIALDANSER
Ansvar för planering och genomförande av torsdagsdanser, dansglädjetävlingar och övriga socialdanser
Ansvarig: Mats Meijer / Eva Oldhammer
Kontakt: mats.meijer@live.se eller e.oldhammer@gmail.com

Kursadministratörer (medlemsregister,
kursanmälningar, avbokningar mm.)


Susanne Lundborg

Eva Oldhammer

Musikansvariga 2019


Mats Meijer (Ansvar för planering och genomförande av torsdagsdanser och övriga socialdanser)Från vänster:

Mats Meijer

Ann-Christin Lundin

Agneta BengtssonMonica Kallman

Thomas Hagman

Lars Hägg

Jonas Lundberg

Håkan Raflund (reserv)

Mia Andersson (reserv)Lena Modin Raflund (tedans onsdagar)

Pia Fagerström (tedans onsdagar)

Interna kursledare 2019


Stefan Fagerström (Ansvar för styrelsens kontakter med ÖDF:s interna kursledare)

Från vänster:

Håkan Raflund

Lena Modin Raflund

Margareta MannerfeltFrån vänster:

Mats Lindblad

Annika Rosenqvist

Lasse Rosenqvist

Från vänster:

Peter Algotsson

Linda DAmore

Jessica Blomqvist

Från vänster:

Stefan Fagerström

Pia Fagerström

Kristina Gray

Från vänster:

Karin Magnusson

Jens Magnusson

Kent Ahlgren


Från vänster:

Ingvar Sundqvist

Lena Clarén

Nicole Fridvall


Från vänster:

Camilla Timrup

Mats Andersson

Daniel Stålnacke


Från vänster:

Martina Gregorius

Mattias Gregorius

Monica Kallman


Från vänster:

Richard Nygren

Jannica Nilsson

Agneta Bengtsson


Från vänster:

Göran Svensson

Sven Persson

Johan S Hansen


Tävlingsdansare 2019


(Ansvar för styrelsens kontakter med tävlingssektionen)

Från vänster:

Ann Riese

Stefan Riese

Från vänster:

Jessica Blomqvist

Kent Ahlgren

Från vänster:

Karin Magnusson

Jens Magnusson

Från vänster:

Martina Gregorius

Mattias Gregorius

Från vänster:

Marita Ransmark

Jörgen Ransmark

Från vänster:

Maria Sönnerljung

Daniel Stålnacke

Från vänster:

Lena Clarén

Ingvar Sundqvist

Från vänster:

Jannica Nilsson

Richard Nygren

Från vänster:

Madeleine Salomonsson

Henric Salomonsson

Från vänster:

Annika Rosenqvist

Lasse Rosenqvist

Från vänster:

Nicole Fridvall

David Johansson (Gåsasteget)

Från vänster:

Jessica Hansen (Dansa Åh Le)

Johan S Hansen

Externa kursledare 2019


Från vänster:

Annicka Jörgensen

Henrik Jörgensen

Maria RosenqvistFrån vänster:

Andreas Holm

Jessica Andersson

Anders KornFrån vänster:

Håkan Larsson

Emma Vingqvist

Mathilda LarssonFrån vänster:

Robin Persson

Tobias Wallin

Helena FranssonFrån vänster:

Thomas Persberg

Susanne Persberg

Jeanette LindblomArmanch Saleh

Mikael Moilanen

Festkommitté


(Ansvar för styrelsens kontakter med festkommittén)

Från vänster:

Marie Åstrand

Robert Alexandersson

Minnie Sjöstedt (sammankallande)


Från vänster:

Lena Ekelund

Mia Andersson

Ingrid Olofsson

Från vänster:

Marie Jansson

Olof Jansson

Valberedningen


Från vänster:

Maria Andersson (sammankallande)

Alf Ekelund

Jonas Lundberg

Revisorer


Från vänster:

Martin Philip

Anders LöfgrenLokalansvariga


Stefan Fagerström (lokalansvarig och ansvarig styrelsemedlem)
Håkan Stanley (lokalansvarig och ansvarig styrelsemedlem)

Från vänster:

Dennis Johnson (lokalbokning)

Mats Meijer (städning)

Bruno Mårtensson (fastighetsägare)

Ansvariga nycklar & medlemskort


Evert Lindén (medlemskort och ansvarig styrelsemedlem)

Håkan Stanley (nycklar och ansvarig styrelsemedlem)

Ansvariga hemsidan


Håkan Raflund (Ansvar för uppdatering och utveckling av föreningens hemsida)


Stefan Riese

Administratörer Facebook


Från vänster:

Håkan Raflund

Stefan Riese

Ingvar Sundqvist

Ansvariga Dans på stranden


Mats Meijer (Ansvar för att planera och genomföra Dans på stranden)


Från vänster:

Eva Persson

Monica Kallman

Ansvariga HLR & SDF:s utbud av kursledarutbildningar


Håkan Stanley (Ansvar för utbildning av föreningens funktionärer)
Lene Vinterbladh (Ansvar för föreningens HLR-utrustning)

Jens Magnusson (HLR-utbildningar)

Ansvarig profilkläder, kaffe & kakor och teaterombud


Johan Sörensen (Ansvar för uppföljning och vidareutveckling av föreningens utbud av profilprodukter)

Intersport Svågetorp
(profilkläder)

Marie Jansson
(teaterombud)

Eva Persson
(kaffe & kakor)Ansvariga ljud, brandsäkerhet & elinstallationer


Mats Meijer (ansvar för föreningens ljudtekniska utrustning)

Thomas Hagman

Ombud Svenska Danssportförbundet (DSF) och ombud
Skåne-Hallands Danssportförbund (SHDSF)


Nicole Fridvall (DSF)

Mattias Gregorius (SHDSF)

Tävlingssektionen / Tävlingskommittén


Håkan Stanley (ansvar för styrelsens kontakter med tävlingssektionen)

Mattias Gregorius (sammankallande)

Nicole Fridvall (sammankallande)

Stefan Riese

Ann Riese

Föreningsadministratörer Aktivitetskort på Nätet (ApN)
och Idrott onLine


Från vänster:

Håkan Raflund (Idrott onLine)

Evert Lindén (ApN)

Eva Persson (ApN)