Öresunds Dansförening (ÖDF)


Om oss

Välkommen till Öresunds Dansförening, dansföreningen i Malmö med stort D, vars syfte är att sprida dansen som en rolig motions- och social umgängesform. Vår verksamhet är öppen för alla som tycker om att röra på sig till takten av härlig musik och som vill lära känna andra människor i en positiv och trevlig miljö.

Föreningen startades i oktober 2000 (samma år som Öresundsbron invigdes), och verksamheten startade på allvar i januari 2001. Vi började lite blygsamt med fyra olika kurser, men vi strävade därefter att kunna utöka kurs- och föreningsverksamheten successivt.

Öresunds Dansförening (ÖDF) är en helt idéell förening som är ansluten till Svenska Danssportförbundet. Den idéella tanken genomsyrar engagemanget och vi som arbetar i föreningen ser detta som en rolig fritidssysselsättning. Föreningen drivs utan vinstsyfte (vi subventionerar våra medlemmar på höst- och vårfester, flera torsdagskvällar med orkestrar och många andra aktiviteter under året, då våra medlemmar går gratis eller till starkt reducerad avgift). Vår strävan efter högsta kvalitet på våra kurser och övriga verksamhet genomsyrar föreningen.

Alla är välkomna att delta i föreningen. ÖDF riktar sig till alla åldrar mellan 15 och 100. I skrivande stund har vi 803 medlemmar (dec 2018), över 1000 medlemmar i vår Facebookgrupp och föreningen växer stadigt.

Dansen behövs, både för motionens och för den sociala gemenskapens skull och vi hoppas kunna bidra till ett mer dansant Skåne.
Öresunds Dansförening blev 2018 utsedd till Årets ideella förening.
Vi välkomnar också ett samarbete med andra dansföreningar i Malmö och övriga Skåne. Öresunds Dansförening är också som tidigare nämnts medlem i Svenska Danssportförbundet (SDF) och Skåne-Hallands Danssportsförbund (SHDSF).Övrigt

Kurskostnad: Olika, beroende på kursens längd och kursledare.
Medlemsavgift: 200 kr/år. Halvår 100 kr (från den 1/7)
Halva priset för alla t.o.m. det år du fyller 20 år eller om du är studerande med studentleg.
Kurs- och medlemsavgift ska vara insatt på BG: 5587-3715 innan kursstart. OCR-nummer måste anges.
OBS! Bindande anmälan vid påbörjad kurs.