Några kursavslutningar våren 2019


20190126-27
Grundkurs Mysfox
20190202-03
Grundkurs Bugg
20190210
Tjejstyling
20190216-17
Dance of Dreams
20190310
Avancerad parkurs
.
20190313
F2 Foxtrot
20190313
Grundkurs Foxtrot
20190317
Uppfoljning intensivhelg
20190324
Intensivkurs Grund 4 timmar
20190330-31
Modern fox med FoxFusion
.
20190422
F3 Bugg
20190422
UDB Bugg
20190423
F2 Bugg
20190423
F1 Bugg
20190423
F1 Foxtrot
.
20190423
F3 Foxtrot
20190424
F4 Bugg
20190424
F1 Bugg
20190428
Dansa vidare Bugg
20190502
Senior Forts Bugg
.
20190502
Senior Grund Bugg
20190505
F1 Mysfox
20190505
Grundkurs bugg söndagar
20190511
Citypolarna Grund Bugg
20190518
Intensivkurs Grund 4 timmar
.
20190525
Smooth Fox Tobias Wallin/
Helena Fransson
20190527
Öppen måndagsträning
20190528
Lindy Hop Grund
20190528
Lindy Hop Forts
20190608
Moilanen

Några kursavslutningar hösten 2019


. .
20190831-0901
Intensivkurs helg Bugg
20190922
Kill-tjejstyling
20191012-13
Intensivkurs helg Foxtrot
20191019
Snabbkurs 4 tim Bugg
.
.
.