Dokument


Nedan finner du bl.a."Stadgar för 2017", blankett för ersättningar/reseräkning, "Verksamhetsplan för 2017", "Verksamhetsberättelse för 2016", tävlingsbestämmelser, information till nybörjare, ÖDF:s reklambroschyr, bruksanvisningar ljudutrustning, kursledarinformation och handledning till hjälpdansare.

Stadgar Ersättning/Reseräkning Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsberättelse 2017 Tävlingsbestämmelser Till nybörjare söndagar våren 2018

Till nybörjare tisdagar våren 2018 Broschyr Slå på ljudanläggningen Bruksanvisning lilla mixern Information till kursledare Handledning hjälpdansare

Var hittar jag parkering?