Dokument


Nedan finner du bl.a."Stadgar för 2017", blankett för ersättningar/reseräkning, "Verksamhetsplan för 2018", "Verksamhetsberättelse för 2017", tävlingsbestämmelser, information till nybörjare, ÖDF:s reklambroschyr, bruksanvisningar ljudutrustning, kursledarinformation och handledning till hjälpdansare.

Stadgar Ersättning/Reseräkning Verksamhetsplan 2019 Verksamhetsberättelse 2018 Tävlingsbestämmelser Broschyr Manual ljudanläggningen

Bruksanvisning lilla mixern Information till kursledare Handledning hjälpdansare Var hittar jag parkering? Information till föreningens lagledare

Tedanser 2019/20 Brandinstruktion 1 Brandinstruktion 2