Dokument


Nedan finner du bl.a."Stadgar för 2019", blankett för ersättningar/reseräkning, "Verksamhetsplan för 2019", "Verksamhetsberättelse för 2018", tävlingsbestämmelser, kursledarinformation och handledning till hjälpdansare.

Stadgar Ersättning/Reseräkning Verksamhetsplan 2019 Verksamhetsberättelse 2018 Tävlingsbestämmelser Information till kursledare Handledning hjälpdansare Var hittar jag parkering? Information till föreningens lagledare Tedanser 2020 Brandinstruktion 1 Brandinstruktion 2