Dokument


Nedan finner du bl.a."Stadgar för 2017", blankett för ersättningar/reseräkning, "Verksamhetsplan för 2018", "Verksamhetsberättelse för 2017", tävlingsbestämmelser, information till nybörjare, ÖDF:s reklambroschyr, bruksanvisningar ljudutrustning, kursledarinformation och handledning till hjälpdansare.

Stadgar Ersättning/Reseräkning Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsberättelse 2017 Tävlingsbestämmelser

Broschyr Slå på ljudanläggningen Bruksanvisning lilla mixern Information till kursledare Handledning hjälpdansare

Var hittar jag parkering? Information till föreningens lagledare Information till dig som går grundkurs tisdagar höst Information till dig som går grundkurs onsdagar höst

Brandinstruktion 1 Brandinstruktion 2