Dokument


Nedan finner du bl.a."Stadgar för 2017", blankett för ersättningar/reseräkning, "Verksamhetsplan för 2017", "Verksamhetsberättelse för 2016", tävlingsbestämmelser, information till nybörjare, ÖDF:s reklambroschyr, bruksanvisningar ljudutrustning, kursledarinformation och handledning till hjälpdansare.

Stadgar Ersättning/Reseräkning Verksamhetsplan Verksamhetsberättelse Tävlingsbestämmelser Till nybörjare söndagar våren 2018

Till nybörjare tisdagar våren 2018 Broschyr Slå på ljudanläggningen Bruksanvisning lilla mixern Information till kursledare Handledning hjälpdansare

Var hittar jag parkering?