Backaskolan - new_form

Köanmälan

Här kan du anmäla ditt barn till Backaskolan i Malmö
Fyll i formuläret nedan

Kökommunikationen sköts framförallt via e-post. Tänk därför på att hålla era uppgifter aktuella och försök lämna en e-postadress som ni vet kommer att vara aktiv under en längre period. Ansvaret för att era uppgifter hålls uppdaterade och aktuella är ert.

 
  Vi tar emot barn från förskoleklass till årskurs nio. Vi har följande kriterier när vi erbjuder en plats.
1. Syskonförtur
2. Anmälningsdatum
Tag del av: Föreningen Backaskolans stadgar
Backaskolans köregler
Jag / vi anmäler vårt barn till Backaskolan
Barnets tilltalsnamn: Barnets efternamn:
Personnummer: Mitt / vårt barn är syskon till:
Vårdnadshavare 1   Vårdnadshavare 2
Förnamn:   Förnamn:
Efternamn:   Efternamn:
Adress:   Adress:
Post nr:   Post nr:
Post ort:   Post ort:
Telefon bostad:
(inkl. riktnummer)
  Telefon bostad:
(inkl. riktnummer)
Telefon mobil:   Telefon mobil:
Telefon arbete:
(inkl. riktnummer)
  Telefon arbete:
(inkl. riktnummer)
Epost:   Epost:
Vårdnadshavare är:
Båda vårdnadshavarna: | Enbart Vårdnadshavare 1: | Enbart Vårdnadshavare 2:

Din anmälan kommer att registreras i skolans interna register

Jag vill att en manuell bekräftelse på anmälan skall sändas till följande e-post adress:
Har ingen bekräftelse erhållits inom 1 månad bör du göra en ny anmälan eller kontaka köansvarig
Ange kö i fältet ämne

Medgivande enligt PUL

När ni ansöker om, eller bekräftar placering i Backaskolans köregister innebär det att ni lämnar vissa uppgifter om dig själv och ert barn. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är namn, telefonnummer, epostadress, adress, barnens personnummer och köanmälningsdatum/syskonförtur. Ni avgör själv om ni vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna kommer endast att behandlas av Backaskolans köansvariga för att administrera köordning enligt syskonförtur/ködatum. Ni har enligt 26§ personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Ni har också rätt att enligt 28§ personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om er.

Jag samtycker till att Backaskolan behandlar personuppgifter i enlighet med det ovanstående.
Jag samtycker ej, formuläret kommer ej att skickas.Om det är några problem, kontakta köansvarig

Kontaktinfo
Vill ni komma i kontakt med oss? Använd då något av följande sätt.

Telefon Telefax E-post Brev
040-18 00 60 040-18 00 66 kontoret@backaskolan.se Östra Fäladsgatan 46-48
Byggnad 25
212 24 MALMÖ